Centre Educatiu i de Reforç

Centre Educatiu i de Reforç

L’objectiu d’aquest servei és el de reforçar acadèmicament les matèries més problemàtiques i les més instrumentals, per tal d’optimitzar les capacitats i millorar el rendiment de l’alumne.
De la mateixa manera ens esforcem en generar els hàbits d’estudi necessaris pel correcte seguiment de l’ensenyament primari i secundari posant a disposició de l’alumne un espai per resoldre els dubtes i per fer els deures.
En aquest sentit, el nostre servei de reforç escolar proporciona uns ajuts professionals als alumnes de forma individualitzada o bé en grups reduïts (màxim 4 alumnes) a les diferents etapes educatives, des d’Educació Primària fins a Batxillerat. D’aquesta manera, proporcionem una atenció més personalitzada i dinàmica de manera que ens adaptem a les necessitats de cada alumne/a, partint dels seus coneixements i les seves carències.

“Considerem fonamental la coordinació amb l’escola i la família amb la finalitat d’establir uns objectius comuns i realitzar un seguiment de l’evolució de l’alumne .”

Angle Vallès

El fet que Associació Angle Vallès disposi, a més a més, d’un equip multidisciplinari format per psicòlegs i logopedes fa que, si en les classes es detecta qualsevol anomalia o dificultat en l’evolució de l’alumne, es pugui consultar amb la resta de l’equip.

La Nostra Metodologia de Treball

Considerem fonamental la coordinació amb l’escola i la família amb la finalitat d’establir uns objectius comuns i realitzar un seguiment de l’evolució de l’alumne.
Els nostres objectius:
⦁ Solucionar els dubtes que es tinguin envers la matèria, és a dir, ajudar a l’alumne a entendre allò que no ha entès a l’escola o institut.
⦁ Ajudar l’alumne a resoldre aquells exercicis o problemes que se’ls demana com a deures.
⦁ Motivar l’alumne envers les matèries (especialment les que li són menys engrescadores).
⦁ Proporcionar tècniques d’estudi adients a cada matèria, és a dir, orientar i donar les pautes necessàries per a que l’alumne sigui, progressivament, autònom a l’hora d’estudiar.
⦁ Crear hàbits de treball (especialment en els més petits)

Continguts

Els continguts seran els que específicament es treballin a cadascun dels cursos establerts per les respectives escoles, instituts.
Així doncs, a les classes de reforç escolar es treballa:
⦁ Reforç d’una o diverses assignatures (matemàtiques, anglès, etc.) a través de la resolució dels dubtes que a l’alumne li hagin sorgit a l’escola, o mitjançant l’explicació de teoria .
⦁ Resolució de dubtes de qualsevol matèria i ajut en la realització dels deures.
⦁ Organització de la feina: A través de planejar entre el professor i l’alumne, un horari setmanal i un de mensual amb dates d’entrega i d’exàmens, aquest pren, de manera progressiva, consciència del temps que té per a l’oci i per al treball.
⦁ Tècniques d’estudi: mitjançant l’ensenyament de les tècniques del subratllat, l’elaboració d’esquemes, resums i mapes conceptuals que propiciarà de manera més amena un millor enteniment de la matèria. En aquest sentit, també s’intervé en la millora de la comprensió lectora per a la recerca de les idees principals d’un text.
⦁ Preparació d’exàmens amb la realització de simulacres d’exàmens que permeten demostrar al professor i a l’alumne que ha comprès la matèria i és capaç de realitzar l’examen a l’escola. D’aquesta manera se li proporciona confiança i motivació a l’alumne fent que perdi la por davant les proves.

 

Les Nostres Línies de Treball

⦁ A les nostres instal·lacions amb grups reduïts (màxim 4 alum). Possibilitat de 1 o 2 hores setmanals.
⦁ Aula Supervisada, que consisteix en una aula preparada per la realització de les activitats d’educació demandades per l’escola amb la supervisió d’un professorat per tal de resoldre dubtes i controlar la realització de la feina.
⦁ Reforç o preparació de proves especifiques de forma individualitzada.

 

 

 

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad
Obrir xat
En que et podem ajudar?
Hola 👋
En que et puc ajudar?