All Posts

Logopèdia a Angle Vallès

Logopèdia a Angle Vallès

A Angle Vallès oferim gran varietat de tractaments. La varietat de patologies i els seus corresponents tractaments són múltiples: Trastorns de veu: Disfonies (nòduls, lesions paranodulars, pòlips …), Afonies, Laringectomies totals i...

More

Els nostres valors

Els nostres valors

Els valors són generalitzacions que es viuen com a certeses en relació a persones i situacions que funcionen sovint des de l’inconscient i estan carregades de components emocionals. Per tant, les creences i els valors prevalen sobre el paradigma...

More

Destinataris de la nostra intervenció

Destinataris de la nostra intervenció

La nostra tasca està destinada a tota persona que estigui en procés d’adquisició d’eines que li permetin esdevenir un ésser amb la capacitat d’ auto determinar-se com a individu, considerant l’ampli ventall d’àmbits en els quals les persones ens...

More

Fisioteràpia i Psicomotricitat

Fisioteràpia i Psicomotricitat

Fisioteràpia i Psicomotricitat Rehabilitació i reeducació respiratòria (bronquitis agudes i de repetició, trastorns de la veu, al·lèrgies d’origen respiratori, correcció de patrons respiratoris patològics, etc.) Trastorns de la lateralitat i...

More